top of page

Ordbog - Kategori P

Her finder du fagudtrykkene i "vores" verden, som starter med P.

Kontakt os gerne hvis du ikke kan finde det ord du leder efter.

PALS
”Positiv adfærd i læring og samspil”. Er en skoleudviklingsmodel, der skal fremme elevers læring, sociale trivsel og inklusion.

§ 50
Når kommunen modtager en underretning, har de pligt til straks at undersøge, om der er grund til bekymring for barnet. Hvis man ikke straks kan afvise bekymringerne, skal kommunen afdække bekymringer, årsag m.m. hvilket gøres i en § 50 undersøgelse. Her skal barnets, søskendes og forældres forhold afdækkes og etnsamarbejde er nødvendigt. Kommunen kan også inddrage skole, institution, ppr og andre relevante i undersøgelsen. Man har ret til at læse undersøgelsen og komme med indsigelse, rettelser m.m.

Kommunen skal altid belyse en sag tilstrækkeligt, men må omvendt ikke indhente flere oplysninger, end der er nødvendige. Det er derfor ikke sikkert det er nødvendigt, at give dem ret til aktindsigt i alt – måske vedkommer det ikke dem, at lille Peter havde en fodvorte i 2. klasse eller at storebror engang har røget på skolens toilet!
Vær opmærksom på, at f.eks. skoler, PPR eller andre kan rette henvendelse til kommunen under § 49a. Det giver f.eks. skolen mulighed til at drøfte sine bekymringer, dele informationer m.m. med kommunen, uden man har mulighed for aktindsigt i det materiale. Hvis man beder om aktindsigt, kan der derfor være akter der er undtaget.


PDA-profil
En ny diagnose, der er på vej til Danmark, og som beskriver en person med ekstremt kravafvisende profil. Nogle af de mest anerkendte psykologer, som arbejder med autisme og ADHD i Danmark har taget PDA-profilen til sig. Personer med PDA er ofte karakteriseret ved:

– Ekstrem afvisning af krav
– Humørsvingninger
– Stærk vrede

PDA-profilen ses ofte sammen ADHD og autisme, og er en slags ekstra beskrivelse af personens udfordringer. PDA ligger inden for autismespekteret, men kan sagtens være en tillægsdiagnose til ADHD.


PMTO
Parent Management Training Oregon. Det r et evidensbaseret program, der har til formål at hjælpe familier, med at ændre på negative adfærdsmønstre og skabe et positivt samspil. Udgangspunktet er, at forældrene er barnets vigtigste relationer.

PPR
Pædagogisk-psykologisk rådgivning

PPV
Pædagogisk-psykologisk vurdering

Privatansat hjælper i hjemmet
Som forælder til et barn med funktionsnedsættelse, har I mulighed for at ansætte en hjælper i et antal bevilliget timer. En privatansat hjælper har til opgave at hjælpe til i hjemmet med henblik på at aflaste jer som forældre. Tankegangen er, at hjælperne skal aflaste forældrene under hensyn til, hvad barnet har gavn og glæde af.

Psykiatrisk
Psykiatere er læger, der har hjernens sygdomme/lidelser som speciale. De udreder f.eks. autisme, ADHD, ADD, angst og et utal af psykiatriske sygdomme. De kan også iværksætte medicinsk behandling og bringe klarhed over tiltag, behov, støtte o.s.v. og i øvrigt komme med præcise beskrivelser af sygdommen, diagnosen, handicappet m.m.

Psykolog
Har viden om, hvordan vi reagerer, tænker og føler i forskellige situationer. Mange psykologer har også viden om, hvordan f.eks. forskellige diagnoser påvirker os og måden vi handler, føler, tænker og reagerer på. De kan derfor hjælpe i forhold til muligheder for støtte og kompensation. Psykologer har ikke autorisation til at stille diagnoser. De kan ofte have gjort nogle observationer, som de oplever typiske for noget – men de kan og må ikke afgøre eller vurdere, hvorvidt et barn muligvis ”fejler” noget. Psykologer kan henvise til psykiatrisk, men mange oplever, at ”det vil de ikke”, men lige så vel, som de ikke kan skelne mellem kraftig hovedpine og migræne (og heller ikke skal), så kan de heller ikke vurdere, om et barn er stille og genert – eller om der er mere på spil. Egen læge kan henvise til psykiatrisk afdeling

Psykolograpport
Forskellige psykologiske test og vurderinger, der samlet bliver til en rapport

Pædagogisk indsats
Pædagogen bidrager med sin faglighed ved udarbejdelsen af individuelt tilrettelagte forløb, og generelt i det tværfaglige arbejde.

Pædagogisk støtte
En individuel tilrettelagt støtte til det enkelte barn/familie.

bottom of page