top of page

Ordbog - Kategori A

Her finder du fagudtrykkene i "vores" verden, som starter med A.

Kontakt os gerne hvis du ikke kan finde det ord du leder efter.

ABC-model
ABC-Modellen er en model, der blev udviklet i 2007 af PPR i Aalborg. Formålet var, at opnå en hurtig differentieret indsats fra PPR, at skolens og teamets pædagogiske kompetencer i forhold til børn med særlige behov skulle øges. PPR ønskede at arbejde foregribende, med det mål, at det skulle give færre indstillinger til PPR – hvilket så igen skulle kunne frigive ressourcer til at arbejde endnu mere foregribende. Med den foregribende indsats ønskede man en øget inklusion af børn med særlige behov, samt at styrke samarbejdet mellem skole og PPR.

Afgørelse
Alle beslutninger der træffes af kommunen, Forvaltningen, skolen eller andre myndigheder er en afgørelse. Den skal altid være på skrift, der skal henvises til, hvilken lov beslutningen er truffet efter, der skal være en begrundelse og desuden skal medfølge en vejledning til, hvor, hvordan og hvornår man kan klage over beslutningen, hvis afgørelsen ikke stemmer overens med jeres ønsker.

Aflastning
En hjælp i en eller anden form, som gives for at mindske belastningen på nogen/nogle. Man kan aflaste en lærer, pædagog, barnet, barnets familie, herunder også søskende.

Afslag
Er når kommunen, skolen eller anden myndighed har sagt nej til det man har søgt om. Et afslag skal følges af, hvilken lov afslaget er givet efter og kan ankes. (Se under afgørelse)

AKT
Er en betegnelse for mennesker, der har problemer i forhold til adfærd, kontakt og trivsel.

AKT-medarbejder
Kan både være en ansat på skolen eller en konsulent, som kommunen kan sende ud. Denne arbejder med det psykiske miljø og med trivsel.

Aktindsigt
Man har altid ret til at se og læse de papirer, der er i ens sag. Man har derfor ret til at vide, hvad der står skrevet om en eller ens barn. Hvis der er fejl, har man ret til at få dem berigtiget. Det er en god idé løbende at bede om papirer og få fejl rettet straks. Vær opmærksom på, at i forbindelse med en §50, så er der en undtagelse, §49a, der giver f.eks. skole lov til at kommunikere sin bekymringer til kommunen, uden man har ret til indsigt i denne kommunikation. Man har dog ret til svar på, om man har gjort brug af § 49a. (Det kan være vigtigt at vide, om kommunen f.eks. har dannet et indtryk, INDEN man møder dem)
Interne arbejdspapirer er undtaget loven om aktindsigt.


Anke
Man kan anke de beslutninger/afgørelser der træffes. Der skal altid medfølge en vejledning til, hvor/hvordan/hvornår, man kan klage.

Ankemulighed
Hvis man har modtaget en afgørelse, som man ikke er tilfreds med, har man mulighed for at anke. Den afgørelse man har modtaget, skal være ledsaget af en begrundelse for afgørelsen, efter hvilken lov den er truffet og hvordan man klager. I første omgang kommer klagen til den instans, der har truffet afgørelsen, de skal så genoverveje. Hvis de fastholder afgørelsen, har de pligt til at videresende din klage.

APD
Hjernen har problemer med at opfatte det, som bliver sagt, da talen bliver ”mudret”.

bottom of page