top of page

Ordbog - Kategori K

Her finder du fagudtrykkene i "vores" verden, som starter med K.

Kontakt os gerne hvis du ikke kan finde det ord du leder efter.

KL
Kommunernes Landsforening, som er en sammenslutning af alle kommuner i landet og som varetager kommunernes politiske og økonomiske interesser.

K-Klasser
Kontaktklasser er for elever med kontaktvanskeligheder. Det er typisk normaltbegavede børn med neurologiske handicap som Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, Anden Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse og lignende. Specialpædagogisk er der behov for en individuelt tilrettelagt undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs særlige behov, kompetencer og potentialer. Ligeledes kræver det en detaljeret viden om det hele barn, og omstændighederne ved tidligere skoleforløb forud for visitering til K-klassen.

KKR
KL har fem kommunekontaktråd (KKR) - ét i hver region. KKR består af alle borgmestrene i regionen og et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, så sammensætningen afspejler stemmefordelingen ved kommunalvalget. KKR varetager kommunernes interesser på de regionale områder, hvor opgaverne løses bedst.

Kognitiv
Betyder at lære at kende, erkende og forstå. Vores kognitive evner handler derfor om vores evne til at lære og forstå noget, men også at kunne genkende og anvende den viden vi har fået.

Kognitive udfordringer
Det er når man enten har svært ved at lære, svært ved at genkende det man har lært, sammensætte det lærte, forstå det lærte og huske det. Man kan også have problemer med at anvende sin viden, omsætte den og opbygge en erfaring ud fra sin viden.

Kompetencecenter
Et center, hvor forskellige kompetencer indenfor et område er samlet.

Komorbiditet
Er andre sygdomme/lidelser/handicaps m.m., der støder til en allerede eksisterende ”lidelse”. Man kan f.eks. have én diagnose og senere udvikle angst. Eller have ADHD og have søvnforstyrrelser som komorbid lidelse.

bottom of page