top of page

Ordbog - Kategori E

Her finder du fagudtrykkene i "vores" verden, som starter med E.

Kontakt os gerne hvis du ikke kan finde det ord du leder efter.

EEG-træning
Alternativ behandlingsform i, der kan hjælpe mod ADHD, depression og stress. Behandlingen går ud på at måle og stimulere hjerneaktivitet.

Efterværn
Efterværn er et tilbud til unge, der indtil det 18. år har haft en fast kontaktperson samt unge, der har været anbragt uden for hjemmet med eller uden samtykke. Formålet med efterværn er at bidrage til, at den unge får en bedre overgang til en selvstændig voksentilværelse. Efterværn tilbydes, hvis støtten anses for at være af væsentlig betydning for den unges udvikling, og hvis den unge er indforstået hermed.

Enkeltmandsundervisning
Barnet undervises alene, enten på skolen eller i hjemmet.

Ergoterapeutisk støtte
Når man mister eller får nedsat en eller flere fysiske og psykiske funktioner, kan man have gavn af ergoterapeutisk støtte og vejledning. En ergoterapeut kan gennem forskellige aktiviteter, træning eller tilpasning af omgivelserne, sætte et menneske i stand til bedre at håndtere hverdagen.

Evaluering
Er når man følger op på noget; Man følger f.eks. op på om de forskellige ting man har gjort, for at løse et ”problem”, har virket. Så ser man på hvorfor/hvorfor ikke, kan det anvendes andre steder, kan man justere, har man justeret o.s.v.

bottom of page