top of page

Ordbog - Kategori B

Her finder du fagudtrykkene i "vores" verden, som starter med B.

Kontakt os gerne hvis du ikke kan finde det ord du leder efter.

Behandlingsskole
Skoletilbud for børn og unge, der er særligt belastede eller udfordrede. Skolen tilbyder både undervisning og behandling af eleven.

Behandlingstilbud
Tilbud om behandling – herunder også døgninstitutioner.

Belastningsreaktioner
Reaktioner på længere tidspres, stress eller manglende imødekommelse af barnets behov.

Bevilling
Når man har søgt noget, som man får. Det kan være forskellige hjælpemidler, støtte til barnet, tabt arbejdsfortjeneste. En bevilling skal følges af, hvilken lov hjælpen/støtten er bevilget efter. (se under afgørelse)

Bisidder
Man har i sit møde med læge, kommune, skole, myndigheder og andet ret til at tage en bisidder med og denne ret kan ikke nægtes. En bisidder kan være en ven, advokat, fagperson, frivillig, familie eller andet.
En bisidder ret til at observere og notere og bistå, men har som udgangspunkt ikke ret til at udtale sig – ønsker man en, der ”kan tale for en”, skal man benytte en partsrepræsentant. I langt de fleste sager, fungerer det dog fint med bisidder. Hvis ikke, kan man afbryde mødet og meddele, at man ønsker at lade sig partsrepræsentere ved et nyt møde – det fratager ikke en selv retten til selv at tale.


Bisgård
I Familiehuset Bisgård ydes en forebyggende indsats med henblik på, at børn og forældre sammen kan få en velfungerende hverdag.

Borgerrådgiver
Er en person ansat i kommunen, som kan bisidde borgere i mødet med kommunen og vejlede i forhold til de forskellige love.

Børnepsykiatrisk undersøgelse
En undersøgelse af barnet, der foretages i forbindelse med udredning eller behandling af barnet.

Børnepsykologisk team
Børnepsykologisk Team har speciale i børnepsykologi, og de tilbyder udredning og behandling af skolebørn til og med 13 år med lettere psykiatriske problemer.

Børnepsykologisk undersøgelse
En anmodning om en børnepsykologisk undersøgelse udspringer altid af en bekymring for barnets/den unges udvikling eller trivsel. Formålet med undersøgelsen er at belyse barnets udviklingsniveau, vanskeligheder og psykiske ressourcer med henblik på at vurdere barnets behov for støtte.

bottom of page