top of page

Ordbog - Kategori I

Her finder du fagudtrykkene i "vores" verden, som starter med I.

Kontakt os gerne hvis du ikke kan finde det ord du leder efter.

IDC-10
Det er system, der bruges til at klassificere sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser. Systemet er udformet af WHO og er en liste over anerkendte sygdomme og diagnoser.

Indstilling
Børn, unge, forældre, skoler, institutioner og kommunal sundhedspleje kan lave en indstilling til PPR. Både for førskolebørn og for skolebørn. Skemaet udfyldes bedst gennem et samarbejde mellem de voksne, der har et godt kendskab til barnet. Oplysningerne i indstillingsskemaet er en nødvendig forudsætning for inddragelse af PPR som samarbejdspartner omkring barnet.

I-Klasser
I-klasserne er et tilbud for elever med indlæringsvanskeligheder. Vanskelighederne kan være af specifik og af mere generel karakter. Elevernes indlæringsvanskeligheder er af en sådan art og omfang, at vanskelighederne ikke kan tilgodeses i distriktsskolens specialundervisningstilbud. Disse elever har behov for, at undervisningen i alle fag er særligt tilrettelagt og at der anvendes mange forskellige pædagogiske tilgange og læringsstile.

Inklusion
Inklusion handler om, at så mange børn som muligt udvikler sig og trives inden for rammerne af den almene folkeskole. Ved at skabe og udvikle gode fællesskaber i skolen kan mange elever inkluderes i den almindelige undervisning, uden at det går ud over trivslen eller det faglige niveau.

Inklusionsklasse
Klasse i folkeskolen, hvor elever med særlige behov søges inkluderet.

Inklusionsstrategier
Den plan kommunen har for at kunne inkludere flest muligt elever i folkeskolen.

bottom of page