top of page

Ordbog - Kategori T

Her finder du fagudtrykkene i "vores" verden, som starter med T.

Kontakt os gerne hvis du ikke kan finde det ord du leder efter.

TA (Tabt arbejdsfortjeneste)
Kan bevilges af kommunen, hvis man pga af et barns sygdom, handicap, nedsat funktionsevne m.m. i en periode er forhindret i at passe sit arbejde og gives som kompensation for mistet indtægt. Kan også gives, hvis man har brug for at få fri til behandling, møder m.m.

Tandbørsteprogram
Træningsprogram (oral stimuli) der bruges som træning ved verbal dyspraksi.

Tilpasningsreaktion
Ved tilpasningsreaktion forstås en klinisk tilstand, der opstår i tilslutning til svær eller langvarig psykosocial belastning.

Tomatis
Lyttetræning.

Transportbevilling
Hvis barnet ikke kan gå i skole på distriktskolen eller ikke kan køre med offentlig transport eller på anden måde kan transportere sig selv, kan man blive bevilget kørsel til barnet. I nogle tilfælde kan forældrene selv køre og opnå befordringsgodtgørelse herfor.

Trivselsforum
Et forum på skolen, hvor man arbejder på at sikre at alle børn og unge har mulighed for udvikling, trivsel og uddannelse. Trivselsforum arbejder med en generelt forebyggende indsats, der henvender sig til alle børn og unge og en specifik indsats, der henvender sig til særligt udsatte børn og unge. I Trivselsforum har man fokus på at opspore "bekymringsbørn", at forebygge mistrivsel og tage eventuelle problemer i opløbet.

Træningsenhed Børn & unge
Ergo- og fysioterapeutiske ydelser til børn og unge med handicap efter Servicelovens § 11, stk. 7
Ydelsen kan indeholde:

· Undersøgelse
· Behandling individuelt eller på hold
· Forberedelse, planlægning og rapportskrivning
· Rådgivning og vejledning
· Møder omkring barnet/den unge
· Rådgivning om og tilretning af hjælpemidler

Ydelserne tilrettelægges efter det enkelte barn og den enkelte unges behov. Ydelserne kan indeholde støtte til udvikling og vedligeholdelse af generelle og specifikke færdigheder, sanseintegration, positionering, bassintræning, mundmotorisk træning, spisetræning, grov- og finmotorisk træning, tilpasning af hjælpemidler samt rådgivning og vejledning til pårørende og personale.


Tværfagligt Team
Aalborg Kommune har 4 tværfaglige teams, som hver består af en sundhedsplejerske, en socialrådgiver, en pædagog og en psykolog. Vi tilbyder en tværfaglig rådgivning og vejledning i forbindelse med dit barns udvikling og opvækst.

bottom of page