top of page

Ordbog - Kategori H

Her finder du fagudtrykkene i "vores" verden, som starter med H.

Kontakt os gerne hvis du ikke kan finde det ord du leder efter.

Handleplan
Reglerne om handleplaner for børn og unge fremgår af servicelovens § 140*. En handleplan er et redskab, der er med til at sikre, at formålet med indsatsen over formbarnet eller den unge er beskrevet, og at der er opstillet klare mål for indsatsen. Dermed kan kommunen arbejde målrettet med den indsats efter serviceloven, ...

Henvisning
En henvisning betyder, at man sendes videre – oftest til nogle, der har en specialviden. PPR kan f.eks. henvise til børnelæge eller børnepsykiatrien. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ansatte i PPR er uddannet psykologer og ikke har autorisation til at stille diagnoser. De kan have nogle observationer, der er typiske for noget, men de kan også overse symptomer. Man kan bede egen læge om at henvise.

High arousal
Der er tale om en bevidsthedstilstand, hvor sanserne og hjernen er meget aktiv, man er nærmest ophidset. Kamp og flugtberedskabet aktiveres nemt og sanserne skærpes yderligere. Man kan siges at være alarmeret uden grund, hvilket hæmmer indlæringsevnen og hukommelsen.

Hjemmehosser
En Hjemmehosser er en person, der kommer i familiens hjem og som skal samarbejde med familien og barnet i barnets nærmiljø. Hjemmehosseren kan for eksempel hjælpe familien med at lære at strukturere deres hverdag, sætte grænser og rammer for børnene og hjælpe familien i dens kontakt med skole, daginstitution, kommune eller andre.

Hjælpemidler
Når man har et handicap eller en funktionsnedsættelse, kan man være berettiget til hjælpemidler, der har til formål at kompensere. Det kan f.eks. være it-rygsæg. Kugledyne, kædedyne, kædevest, høreapperat, apps, programmer, høreværn, stole, sæder o.s.v.

Høringspligt
Inden en myndighed træffer en afgørelse, har man ret til at blive hørt. Altså skal de meddele, at de har tænkt sig at træffe den og den afgørelse og du har så ret til at komme med dine meninger, bekymringer, argumenter m.m. hertil

Høringssvar
Det er den indsigelse man giver, når en myndighed vil træffe en afgørelse (Se ovenfor).

bottom of page