top of page

Ordbog - Kategori F

Her finder du fagudtrykkene i "vores" verden, som starter med F.

Kontakt os gerne hvis du ikke kan finde det ord du leder efter.

Familiegruppen
Afdeling i kommunen, hvor familier kan søge om hjælp og støtte til barnet, familien, søskende m.m. Hvis man har brug for hjælp, kan man altid kontakte familiegruppen.

Familievejleder
Familievejledningen vil typisk være hjælp i form af råd og vejledning om hvordan man kan handle i de konkrete problematikker som er her og nu. Familievejlederen kan hjælpe forældre med at skabe en hverdag med trivsel og ro for både børn og voksne.

Forældreansvarsloven
Er den lovgivning, der fortæller om både vores ansvar som forældre, men også om vores og barnets rettigheder. Det er denne lov, der anvendes i sager om samvær, bopæl og forældremyndighed.

Frit skolevalg
Mulighed for at vælge en anden skole, end den barnet hører til. Frit skolevalg kan også anvendes ved specialtilbud, forudsat at det er ”samme” tilbud og at det ønskede tilbud har plads/kan tage mod barnet.

FRO
Fælles Rådgivende Organ (FRO) er et sparringsforum for kommunale politiske drøftelser. Sparringen kommer til udtryk i et tæt samarbejde mellem skolebestyrelserne, Skoleudvalget samt Skoleforvaltningen. FRO udtaler sig om alle spørgsmål, der forelægges af rådmanden, Skoleudvalget eller Skoleforvaltningen.
FRO kan af egen drift udtale sig om pædagogiske forhold af betydning for skolerne, herunder:

· Budgetter og de pædagogiske konsekvenser heraf
· Fælles skolebeskrivelse
· Kvalitetsrapport
· Servicerapport
· Skolepolitik
· Skoleudvikling
· Særlige indsatsområder, der bør iagttages

bottom of page