top of page

Holdningspapir

I BHOV arbejder vi for børn, unge og familiers trivsel og positive udvikling, fagligt, såvel som personligt og socialt.

 

BHOV opstod for 7 år siden på baggrund af et forslag om decentral betaling af specialtilbud, og vi startede som en gruppe forældre, der stod sammen om at kæmpe imod en økonomisk styringsmodel. Det lykkedes og blev starten på en forening, der hele vejen igennem har haft et DNA, der siger, at “Sammen er vi stærkest” og “Vi er medspillere, indtil vi er nødt til at være modspillere”.

 

Vi har i de 7 år, der er gået, arbejdet på at være medspillere så meget som muligt, idet vi oplever, at det er, når vi er sammen om at løse udfordringerne, at vi er stærkest. Vi har erfaret, at vi har større mulighed for at påvirke og løse udfordringerne, når vi sidder med ved bordet, end når vi står udenfor.

 

Som medspillere forholder vi os fortsat kritiske til f.eks. besparelsesforslag eller andre udspil, der berører vores område. Vi har en vigtig stemme, som både tør og kan pege på det, vi ikke ser, gavner børn med særlige behov og deres familier, og vi bliver lyttet til i forhold til at komme med andre løsninger.

 

Vi er nødt til at erkende, at selv om tankerne om at bevare central visitation var vores udgangspunkt, så skal der ske noget andet. Modsat for 7 år siden, er vi nu med derinde, hvor der bliver lyttet til vores inputs, og det gør, at vores erfaring og viden bliver brugt konstruktivt.

Hvis vi kan sikre, at barnets rettigheder altid står først, og at der er en mulig klageadgang, så er vi villige til at se, om decentral visitation kan ændre noget af det, der i dag ikke fungerer.

 

Vi ønsker os et system, der fungerer således, at det er muligt at få hjælp til hele familien omkring barnet med de særlige behov, da hele familien får særlige behov, når et barn eller en ung rammes. Vi mener, at det er vigtigt, at forældre der har bekymringer for deres barn, tages alvorligt og lyttes til.

 

Vi ønsker os et samfund og et system, der ser de medfødte neuropsykiatriske udviklingsforstyrrelser, som f.eks. ADHD og Autisme, som vigtige at få diagnosticeret tidligt for at kunne sætte ind med den rette indsats til rette tid, så belastningssymptomer forebygges.

 

Vi vil forebygge at børn udvikler belastningsdiagnoser, og det kræver, at barnets omsorgspersoner - forældre såvel som professionelle - ikke modarbejder, at børn med symptomer på f.eks. ADHD og autisme bliver udredt. Samtidig skal der skabes en lettere adgang til hurtig udredning og hjælp, bl.a. via kvalificerede indstillinger til børne- og unge psykiatrisk regi.

 

Vi forventer, at barnets omsorgspersoner er nysgerrige på og interesserede i at finde årsager til, hvorfor barnets udvikling afviger fra normen, ligesom det er rammerne, der i videst muligt omfang skal tilpasses barnet og ikke barnet, der skal passe ind i en ramme.

 

Vi mener, at alle børn har krav på et daginstitutions- og skoletilbud, som passer til det enkelte barn - uagtet om tilbuddet er i almenområdet eller specialområdet. Inklusion handler ikke kun om, at børn skal være i et alment tilbud, barnet kan også være inkluderet i et specialtilbud. Inklusion er for alle, og det er ikke bundet op af et fysisk sted. Det vigtigste er, at det er et tilbud, hvor barnet trives og udvikler sig personligt, socialt og fagligt. Et tilbud hvor barnet føler sig inkluderet og anerkendt.

 

Vi mener, at barnets dag/skoletilbud skal være så tæt på barnets nærmiljø som muligt for at mindske barnets transporttid, MEN det må ALDRIG være afgørende for, hvilket tilbud barnet får. Ligeledes må økonomi aldrig være afgørende for, hvilket tilbud barnet får - det skal altid være barnets behov, der afgør, hvilket tilbud barnet får.

 

Vores mål er derfor fortsat:

 

  • at skabe et almenområde, hvor der er plads til neurodiversitet, så flere børn kan trives og udvikle sig - også børn med særlige behov.

 

  • at skabe et specialområde (både på det mindst og det mest indgribende) hvor der er høj kvalitet for de børn, som skal trives og udvikle sig der.

 

  • at den bedste støtte vi kan give, er den forebyggende, og at systemet sætter ind med den rette indsats, på rette sted og til rette tid

 

  • at gøre op med den samfundsmæssige modstand mod at der sættes psykiatriske diagnoser

 

  • at ventetider i systemet nedbringes

bottom of page