top of page

Ordbog - Kategori V

Her finder du fagudtrykkene i "vores" verden, som starter med V.

Kontakt os gerne hvis du ikke kan finde det ord du leder efter.

Vederlagsfri fysioterapi
Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Vejledningsforpligtelse
Efter forvaltningslovens § 7 har kommunen pligt til at vejlede borgerne i kommunen om deres muligheder for bl.a. at modtage hjælp efter serviceloven:
”§ 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.

Stk. 2. Modtager en forvaltningsmyndighed en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører dens sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed.”
I retssikkerhedslovens§ 5 præciseres kommunens vejledningsforpligtelse i ansøgningssager:
”§ 5. Kommunalbestyrelsen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunalbestyrelsen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning.”

Helt konkret betyder § 5, at en ansøgning og spørgsmål om hjælp skal vurderes i forhold til alle lovgivningens hjælpemuligheder inden for det sociale område og således ikke kun snævert i forhold til, hvad der er ansøgt om.


Visitation
Er den støtte/hjælp/ydelse, som der er truffet beslutning om, at man har ret til. Hvis det er besluttet, at et barn skal have støtte i skolen 10 timer om ugen, så er barnet visiteret til støtten. Skolerne kan ikke ændre en visitation til noget dårligere – det kræver en ny vurdering (PPV) og en ny afgørelse. De kan dog godt vælge at støtte barnet mere, uden visitationen ændres. En visitation genvurderes hvert år.

bottom of page