top of page

Ordbog - Kategori N

Her finder du fagudtrykkene i "vores" verden, som starter med N.

Kontakt os gerne hvis du ikke kan finde det ord du leder efter.

Netværksmøde
For at hjælpe børn og unge med problemer kan forældre og professionelle som for eksempel skolelærer, sagsbehandler, læger m.fl. sammen holde netværksmøder. På møderne kan de drøfte mulighederne for hjælp og støtte til barnet og familien.

Neuropædiatrisk Team
Neuropædiatrisk Team er et specialiseret tilbud til børn og unge fra 0-15 år bosiddende i Region Nordjylland og som har motoriske vanskeligheder af væsentlig betydning for barnets hverdag. Enkelte børn følges efter en konkret vurdering op til 18 år.

NT (Neuro-typisk)
Neurotypisk (NT) er en betegnelse på personer som er neuropsykiatrisk normalfungerende, til forskel fra personer med neuropsykiatriske lidelser.

Nødundervisning i hjemmet
Enkeltmandsundervisning gives i de særlige tilfælde, hvor den hidtidige undervisning ikke kan fortsætte, og det midlertidigt ikke er muligt at placere en elev i en anden undervisningssammenhæng. Enkeltmandsundervisning er en midlertidig løsning, der skal være af så kort varighed som muligt.

Enkeltmandsundervisning kan kun etableres, hvis kommunalbestyrelsen godkender en indstilling herom fra skolen. Bemyndigelsen er i Aalborg Kommune delegeret til Skolechefen. Enkeltmandsundervisning kan først iværksættes, når Skolechefen har godkendt forløbet.

bottom of page